Nadrin

 

De rots "Le Herou"


De ganse site die "Le Herou" genoemd wordt, werd reeds op 15 oktober 1937 geklasseerd. Het betreft een natuurlijk verwilderde site, een rotsachtig gebied met steile rotswanden en natuurlijke plantengroei. De natuur heeft er de overhand genomen en verschillende boomsoorten schieten er wortel.
In de vallei heeft de Ourthe zich een smalle bedding gebaand, een uiterst moeizame tocht waarvan de talrijke meanders getuigen.
Op de plaatsen waar je uitzicht op de vallei hebt, kan je de grillige loop van de rivier volgen.
De flank van de grote rots zelf was vroeger bijna kaal. In volle seizoen is hij voor een groot deel door varens, brem en andere struiken bedekt. Ook hier ontwikkelt de natuur zich, als je goed kijkt zie je verschillende diersoorten die er hun thuis hebben.
Aan de voet van dit gebergte heeft de rots een breedte van circa 80m. op een lengte van 1000 meter. De hoogte bedraagt bijna 90 meter.

 

Tailles

 

De Venen


Een ven is in feite niets meer dan een klein moeras dat men op de hoge vlakten aantreft en meestal turflagen bevat. Een ven is een zuur moeras met een heel specifieke plantengroei.
De turfgrond, die in feite het logische resultaat is van de omzetting van dode en verziekte planten, levert turf op, een goedkope brandstof die ruim honderd jaar terug in de hoeven werd gebruikt als brandstof voor verwarming. Wegens het vrij hoog koolstofgehalte (60%) verspreidde deze armtierige brandstof meer rook en asse dan warmte. Sedert eind der veertiger jaren werd turf nog zelden voor verwarming gebruikt. In de gemeente Taille werd de turf op de gemeentelijke veengronden elk jaar in april bij opbod toegewezen.

 

De ontginning vereiste mankracht. Hoe dieper men graafde hoe zwarter de blokken turf, die een tijd in zon en wind te drogen werden gelegd.
Hout is inderdaad een rijkere en betere brandstof.
Hout verspreidt minder rook en scheidt meer warmte af. Anderzijds houdt de turf de warmte langer aan.

Drukken | PDF | Versenden